Sociale Bank Centraal Gelderland maakt gebruik van cookies.
Sociale Bank Centraal Gelderland gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Sociale Bank Centraal Gelderland.

X Weigeren.X Akkoord.

Lenen

Lenen

U kunt een krediet aanvragen voor consumptieve doeleinden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de aanschaf van huishoudelijke apparatuur, een vervoermiddel voor woon-werkverkeer of verhuiskosten.

Soms zijn er schulden bij één of meerdere schuldeisers. Het is niet altijd  mogelijk om een betalingsregeling met de schuldeiser(s) te treffen. Of u heeft meerdere betalingsregelingen lopen, waardoor u niet rondkomt of het overzicht kwijt bent.  De Sociale Bank Centraal Gelderland kan dan bezien of het mogelijk is om een krediet  te verstrekken om deze schulden in één keer af te lossen.  De kredietsom wordt dan aangewend voor het aflossen van de schulden. Voor het totaalbedrag hebt u dan alleen nog een krediet  bij de Sociale Bank Centraal Gelderland. Voorwaarde is dat uw inkomen en aflossingscapaciteit toereikend zijn.

Als u geld leent bij een bank betaalt u rente, ook bij de Sociale Bank Centraal Gelderland. De Sociale Bank Centraal Gelderland heeft geen winstoogmerk en behoort tot de sociale banken die de laagste tarieven berekenen. Maar het is altijd verstandig om de tarieven van verschillende banken met elkaar te vergelijken

 

Aanvragen krediet

Voor het aanvragen van een krediet kunt u de link hiernaast bij Aanvragen aanklikken. U kunt de aanvraag dan digitaal indienen.

Ook is het mogelijk de aanvraag per post toe te zenden. U kunt het aanvraagformulier downloaden en printen via deze site. Het aanvraagformulier kunt vinden bij Aflopend Krediet. U kunt ook contact met  de bank opnemen voor toezending van een aanvraagformulier.

Wilt u liever persoonlijk naar de Sociale Bank Centraal Gelderland komen voor advies of het indienen van de aanvraag? Dan kunt u een afspraak maken voor het spreekuur  door telefonisch contact op te nemen.

De Sociale Bank Centraal Gelderland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 026-377 33 55.

Bij het indienen van de aanvraag dient u de volgende bewijsstukken mee te zenden of mee te nemen:

  • (kopie) geldig Nederlands legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument);
  • een recente specificatie van uw maandelijkse inkomsten;
  • een volledig bankafschrift met vermelding van de bij- en afschrijvingen van de laatste maand;
  • indien van toepassing: recente saldo opgave van openstaande aflossingsverplichtingen elders.  Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een lopende lening, een krediet bij een postorderbedrijf of betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar. U dient een actueel rekeningoverzicht of brief van de schuldeiser waarin het openstaande saldo, betalingskenmerk en IBAN staan vermeld bij te voegen.

Let op: zonder deze bewijsstukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

 

De afhandeling van uw aanvraag

Het aanvragen en aangaan van een krediet  is een beslissing die u niet zomaar neemt. De Sociale Bank Centraal Gelderland kijkt dan ook zorgvuldig naar uw inkomsten en uitgaven aan vaste lasten en levensonderhoud. Vervolgens wordt bepaald welk bedrag u per maand kunt besteden aan aflossing en rente van het krediet.

Dit bedrag bepaalt uiteindelijk de maximale hoogte van het krediet. De bank adviseert welke kredietvorm in uw situatie de beste is. Vaak wordt dat afgeleid aan het bestedingsdoel dat u opgeeft.

Bij een aanvraag neemt de Sociale Bank Centraal Gelderland contact op met het Bureau Krediet Registratie in Tiel om te informeren of er nog andere lopende financiële verplichtingen zijn en hoe de aflossing van eventuele eerdere leningen zijn verlopen.

Bij het afsluiten van een krediet dienen eventuele andere schulden te worden afgelost uit het  te verstrekken krediet. Als de schulden te hoog zijn wordt uw aanvraag afgewezen. Zo nodig verwijst de Sociale Bank Centraal Gelderland u door naar uw gemeente voor een aanvraag voor schuldhulpverlening.

De Sociale Bank Centraal Gelderland zal u altijd schriftelijk informeren of het krediet kan worden toegekend en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.

Bij toekenning van het krediet zal de bank u de kredietbescheiden laten ondertekenen. Hierna wordt de netto kredietsom betaalbaar gesteld.

 

Sneller aflossen

Sneller aflossen dan in het contract staat vermeld mag altijd. Bij een doorlopend krediet zijn hier nooit kosten aan verbonden. Bij een aflopend krediet wordt hiervoor een vergoeding in rekening gebracht:

0,5% wanneer de looptijd van het krediet minder dan één jaar bedraagt;
1,0% wanneer de looptijd van het krediet meer dan één jaar bedraagt.

 

Downloads