Sociale Bank Centraal Gelderland maakt gebruik van cookies.
Sociale Bank Centraal Gelderland gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Sociale Bank Centraal Gelderland.

X Weigeren.X Akkoord.

Starterslening en Duurzaamheidslening

 

Starterslening

Wilt u uw eerste woning in Arnhem kopen en krijgt u die net niet gefinancierd op basis van uw inkomen? Dan kan de Starterslening van de gemeente Arnhem misschien voor u net dat steuntje in de rug zijn. Vraag naar de mogelijkheden bij uw hypotheekadviseur of bij de Sociale Bank Centraal Gelderland.

Let op: Het budget voor de Starterslening is bijna op!

De 7,5 miljoen euro voor startersleningen, die de gemeente Arnhem in 2012 beschikbaar stelde, is bijna op. Ruim 400 Arnhemmers hebben mede door de startersleningen een eerste huis kunnen kopen. 'Een mooi resultaat', vindt Wethouder Wonen Geert Ritsema. 'Bewoners die de financiering nét niet rond kregen, hebben zo toch een eerste woning kunnen kopen. Een extra steuntje in de rug, omdat het voor starters soms niet meevalt om een woning te financieren.'

Een starterslening is een extra lening voor starters op de woningmarkt, die je kunt krijgen bovenop je eerste hypotheek. De starterslening overbrugt het verschil van de koopsom van de woning en het bedrag dat je als starter zelf maximaal verantwoord kunt lenen. De starterslening bedraagt maximaal € 25.000 en tot 20% van de koperskosten. De eerste drie jaar hoeft er ook niet te worden afgelost of rente te worden betaald. Het maakt niet uit of het een bestaande woning of een nieuwbouwwoning is, al blijkt in de praktijk dat het met name om bestaande woningen gaat.

Arnhem heeft nog slechts ruimte voor een paar startersleningen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, en er wordt eerst gecontroleerd of er nog budget is. Een koper, hypotheekadviseur, bank of makelaar kan dat nagaan bij de Sociale Bank Centraal Gelderland. Pas als deze ‘groen licht’ geeft, is het indienen van een aanvraag mogelijk. Alleen aanvragen die kans maken op een toekenning, worden nog geaccepteerd.

Starterslening Arnhem: Wat is het?

Met de Starterslening wordt het verschil overbrugd tussen de verwervingskosten (koopsom woning en bijkomende kosten voor aankoop) van de woning en het bedrag dat u als starter maximaal op basis uw huidige inkomen bij een reguliere bank kan lenen. De toetsing van uw aanvraag gebeurt door  het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De hoofdlening bij de bank van uw keuze (1e hypotheek) en de aanvullende Starterslening (2e hypotheek) van de gemeente, die door de SVn wordt verstrekt, dienen geborgd te worden door de NHG. De borgstelling biedt u als koper tevens een vangnet als u buiten uw schuld uw verplichtingen niet na zou kunnen komen, en gedwongen bent de woning met verlies te verkopen. Meer informatie kunt u vinden op http://www.nhg.nl

Hoe werkt het?

Voor een Starterslening heeft u de  de eerste drie jaren geen maandlasten. De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af. Meer informatie kunt u vinden op https://www.svn.nl/particulieren/lening/starterslening.

Hoeveel kunt u lenen?

Kijk voor het bedrag wat u kunt lenen op http://svn.nl/particulieren/startersleningcalculator

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente bepaalt zelf in belangrijke mate de voorwaarden van de regeling waarvoor de Starterslening wordt ingezet. Wilt u gebruik maken van de Starterslening dan is er een aantal voorwaarden waar u rekening mee moet houden en waar u aan moet voldoen:

 • U koopt voor het eerst een zelfstandige woning voor eigen bewoning, niet zijnde uw huidige huurwoning;
 • Het gaat om een bestaande of nieuwbouw* koopwoning in de gemeente Arnhem;
 • U hebt een volledige getekende voorlopige koopovereenkomst van de woning die u wilt kopen;
 • De eerste hypotheek en de Starterslening moeten met Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt;
 • De maximale verwervingskosten mogen per 1 januari 2016 niet hoger dan € 247.450,00;
 • De maximale Starterslening is vastgesteld op € 25.000,00, met dien verstande dat de hoogte van de lening niet meer mag bedragen dan 20% van de totale verwervingskosten;
 • een nieuwbouwwoning koopt en de professionele ontwikkelaar, bouwer of corporatie bereid is een bijdrage in de kosten van de gemeente te betalen*;
 • een klus- en renovatiewoning koopt en verbouwt.

Ter stimulering van eigenbouw en samenbouw (PO/CPO)  is een Starterslening ook mogelijk als een koopstarter door de aankoop van een kavel daarop zijn eigen nieuwe woning gaat bouwen. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet de aanvrager wel kunnen voldoen aan de definitie starter, zij die voor het eerst een woning in eigendom verwerven en de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

De Starterslening is veranderd. Wie na 30 september 2016 een Starterslening aanvraagt, ontvangt van SVn een offerte met de gewijzigde voorwaarden. Waarom was deze wijziging nodig? En wat gaat er precies veranderen? De gewijzigde Starterslening in vijf vragen.  Meer informatie kunt u vinden op  https://www.svn.nl/nieuwsdetail/2016/09/01/5-vragen-over-de-gewijzigde-starterslening.

Hoe vraagt u een starterslening aan?

U kunt zelf of via uw makelaar of hypotheekadviseur contact opnemen met de Sociale Bank Centraal Gelderland en een Aanvraagformulier Starterslening aanvragen. Dit aanvraagformulier vindt u  onderaan deze pagina bij Downloads. U kunt ook een afspraak maken bij de bank voor het invullen van het aanvraagformulier.

U dient het aanvraagformulier met de volgende bewijsstukken in:

 • kopie getekende voorlopige koopakte;
 • kopie geldig Nederlands legitimatiebewijs;
 • bij nieuwbouw of kavel: Verklaring van Bijdrage*.

Als de aanvraag compleet is en u voldoet aan de door de gemeente Arnhem gestelde voorwaarden dan zal de bank u een aanvraagformulier toezenden van de SVn. Dit SVn aanvraagformulier dient u volledig ingevuld en samen met de bijbehorende checklist en bewijsstukken toe te zenden aan de SVn. Op basis van het ingevulde SVn aanvraagformulier en alle overige gegevens en bijlagen wordt door de SVn getoetst en bepaald of u een Starterslening krijgt en wat het leningsbedrag zal zijn. U krijgt bij een aanvraag geen garantie op toewijzing van een Starterslening Van de gemeente Arnhem ontvangt u vervolgens een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief en de reden daarvan.

Extra informatie en documenten

Alle overige voorwaarden en verdere informatie over de regeling vindt u via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) op lhttps://www.svn.nl/particulieren/lening/starterslening
Alle voorwaarden en informatie over de NHG, de borgstelling, de toetsingsnormen, het vangnet vindt u op http://www.nhg.nl
Voor het verkrijgen van informatie over de starterslening kunt u contact opnemen met de Sociale Bank Centraal Gelderland.

* Aan de verkoop en koop van een nieuwbouwwoning met een starterslening, stelt de gemeente de voorwaarde dat de professionele ontwikkelaar, bouwer of corporatie in een getekende verklaring aangeeft bereid te zijn een bijdrage te betalen aan de gemeente in de kosten van de starterslening. Deze kosten komen voor rekening van de ontwikkelaar en mogen op geen enkele manier in het verkoopproces ten laste van de koper worden gebracht.  Is de ontwikkelende partij hiertoe niet bereid dan kan geen starterslening worden toegekend.  De Verklaring van Bijdrage  vindt u onderaan deze pagina bij Dowloads.

Downloads

Duurzaamheidslening

Het budget dat door de gemeente Arnhem voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen beschikbaar is gesteld, is volledig besteed. Helaas kunnen deze leningen niet meer verstrekt worden.

Wilt u als particulier zonnepanelen op uw woning laten plaatsen of andere energiebesparende maatregelen treffen? Informeer dan bij Energieloket Midden Gelderland naar de mogelijkheden.
Zie http://www.elmg.nl.