Sociale Bank Centraal Gelderland maakt gebruik van cookies.
Sociale Bank Centraal Gelderland gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Sociale Bank Centraal Gelderland.

X Weigeren.X Akkoord.

RenteVoordeelRekening

RenteVoordeelRekening

De RenteVoordeelRekening is een gecombineerde spaar- en kredietrekening met een aantrekkelijk rentetarief.

U kunt sparen tot € 2.500,00 tegen een rentevergoeding die aanzienlijk hoger ligt dan de spaarrente bij andere banken. De RenteVoordeelRekening biedt ook een kredietfaciliteit tot maximaal € 2.500,00 tegen een lager rentetarief dan bij de overige kredietvormen die de Sociale Bank Centraal Gelderland aanbiedt.

Voor wie?

 • u heeft een geldige Gelrepas en woont in de gemeente Arnhem, Duiven of Westervoort;
 • u woont in de gemeente Ede en uw huishoudinkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum;
 • u woont in de gemeente Wageningen en uw huishoudinkomen is niet hoger dan 110% van het sociaal minimum. Voor inwoners van de gemeente Wageningen biedt de RenteVoordeelRekening een kredietfaciliteit van maximaal € 1.000,00. Sparen is niet mogelijk.

Geld sparen, u ontvangt rente

Wanneer u spaart op de RenteVoordeelRekening ontvangt u een aantrekkelijke rente over uw spaarsaldo. U krijgt elke maand een overzicht van de gestorte bedragen op deze rekening. Gaat u op een gegeven moment geld opnemen en wordt uw saldo hierdoor negatief, dan gaat u naast een maandelijkse aflossing ook rente betalen (zie Geld Opnemen).

Geld opnemen, u betaalt rente

U kunt de maximale limiet op de RenteVoordeelRekening van € 2.500,00, ineens of in gedeelten opnemen. Zodra u geld van deze rekening heeft opgenomen en er ontstaat een roodstand, betaalt u maandelijks een vast bedrag en bent u rente verschuldigd.

De maandtermijn bedraagt 2% van de kredietlimiet. Bij een kredietlimiet van € 2,500,00 betaalt u dus een maandtermijn van € 50,00.

Looptijd

Wanneer uw saldo op de RenteVoordeelRekening negatief is, gaat u maandelijks aflossen en betaalt u rente. 
U bepaalt zelf hoelang het aflossen gaat duren. U heeft  de mogelijkheid om telkens, zolang het saldo op deze rekening dit toelaat, geld op te nemen. Ook kunt u extra aflossen of kan het rentetarief tussentijds worden aangepast.

Betaling van de maandelijkse termijnen

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Arnhem, Duiven of Westervoort, dan wordt uw maandelijkse termijn automatisch met uw uitkering verrekend. Hebt u een ander inkomen, dient  u zelf zorg te dragen voor betaling van de maandtermijn via uw bank, bijvoorbeeld door middel van periodieke overschrijving.

Aanvullende informatie

 • bedragen opnemen of storten  via uw bankrekening (tegenrekening);
 • het rentepercentage is variabel, dus kan tussentijds worden aangepast aan de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt;
 • de looptijd is niet vast, immers omdat u steeds geld kunt opnemen loopt de lening niet op een vast moment af;
 • maandelijks ontvangt u een overzicht met de belangrijkste spaar- of kredietgegevens;
 • bij een positief saldo wordt op het afschrift het spaarsaldo, het rentebedrag dat op uw RenteVoordeelRekening is bijgeboekt en welk bedrag nog voor opname beschikbaar is vermeld;
 • versneld aflossen is toegestaan zonder dat hierover extra kosten worden berekend;
 • vanaf de 70-jarige leeftijd wordt jaarlijks de kredietlimiet met 20% verlaagd zodat het krediet op 75-jarige leeftijd geheel is afbetaald;
 • mits aan de verplichtingen is voldaan, vindt in de meeste gevallen kwijtschelding plaats bij overlijden van de eerste kredietnemer.

Meer informatie over de RenteVoordeelRekening vindt u in de Prospectus RenteVoordeelRekening. Zie Downloads onderaan deze pagina.

Hebt u nog geen Gelrepas? Kijk dan op http://www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas  of neem contact op met uw gemeente voor informatie over het aanvragen van de Gelrepas. De Gelrepas biedt talloze voordelen voor inwoners met een inkomen tot  120% van het sociaal minimum.

Downloads